รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้

KASIKORNBANK

Account Name : Mr Pijit Thinkan

Account No. 024-1-46836-4

Office : Hatyai